تلفن : 02148312
1400 جمعه 17 اردیبهشت
تلگرام اینستاگرام آپارات
شاعران

شاعران

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

سالن اجرای مراسم

سالن اجرای مراسم

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی مدیر سالن : 2- نام هنری : 3- سابقه کار سالن: 4- ظرفیت سالن : 5- امکانات جانبی :6- فضای نمایشگاهی : 6- موقعیت سالن : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

گروه تواشیح و همخوانی

گروه تواشیح و همخوانی

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

خوانندگان مجوزدار

خوانندگان مجوزدار

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

آهنگسازان و تنظیم کنندگان

آهنگسازان و تنظیم کنندگان

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

صدابرداران

صدابرداران

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

شوء من و تقلیدصدا

شوء من و تقلیدصدا

لطفاً جهت معرفی خود اطلاعات زیر را برای ما ارسال نمایید تا در قسمت کسب و کار بارگذاری گردد . 1- نام و نام خانوادگی : 2- نام هنری : 3- سابقه کار : 4- نوع حرفه یا تخصص : 5- سوابق کاری :6- تعداد استیج حرفه ای بالای 500 نفر : 6- تعداد استیج معمولی زیر 500 نفر : 7- سفارش کار : تماس با ما 75018-021

" هرگونه کپی برداری از مطالب ، عکس ، فیلم پیگرد قانونی خواهد داشت "