لیدر هوشمند مراسم (SLI)

  • 1807 بازدید
  • یکشنبه 7 اسفند 1401
  • بدون نظر

 راهنما و ناظر شما در مراسم هوشمند و دیجیتالی 

با لیدر هوشمند مجازی (SLI)

 

کارفرمایان و برگزارکنندگان گرامی شما میتوانید از سیستم  لیدر هوشمند ما برای هر چه بهتر و با نظم تر و داشتن امار دقیقتر و استفاده از  علم دیتاساینس برای طبقه بندی مدعوین و مشتریان و مشارکت کنندگان استفاده و به یک گزارش خوب دست پیدا کنید و این یکی از مزایای این سیستم میباشد 

مزایای استفاده از لیدر هوشمند مجازی در مراسم و نمایشگاه (تیم ID اختصاصی )
داشتن کیف پول الکترونیکی و اعتباری در مراسم
داشتن بوفه یا محصول برای فروش در محیط مراسم باکارت اعتباری
درجه بندی مدعوین و یا مراجعین (vip،cip،vvip)
آمار و ارقام مدعوین و مراجعان
علم داده ها بر اصل ورودی ها و ثبت نام مراجعات
تشخیص مسیر مراجعین به محیط مراسم
خرید مراجعین در محیط مراسم بوسیله دستبندها
قرعه کشی و اهداء جوایز توسط کدهای مربوطه
دست بندها محیطی برای تبلیغات دارد
سیستم اطلاع رسانی براساس دستبندها و کدها
سیستم QRو تلفیق آن باتگها (AR)
کیوسکهای اینتراکتیو و فعال شدن توسط لیدرها یا کدها
تنظیم ورودی و خروجی برای مراسم(دربهای هوشمند)
جذب اسپانسرینگ با تبلیغات براساس فعالیت
استفاده از علم دیتا ساینس و تخمین مراسم بعدی
مدیریت و نظارت کامل برمراسم
طبقه بندی دیتاها برای کارفرمایان
هدایت مدعوین براساس طبقه بندی
برنامه ریزی برای مدعوین براساس خواسته ها و علاقه مندیها
تخمین مراسم با استفاده از داده های قبلی
حسابداری و حسابرسی مدعوین
سایر امکانات هوشمند...

بزودی اطلاعات تکمیلی بارگزاری میشود