تجهیزات اینتراکتیو

  • 463 بازدید
  • جمعه 7 بهمن 1401
  • بدون نظر

تجهیزات و امکانات اینتر اکتیو(تاملی) 

برای نمایش و استفاده شبیه سازی محصولات و خدمات 

توجه توچه  ! 

این شرکت دارای ثبت مالکیت فکری و معنوی تجهیزات اینتراکتیو یا تاملی میباشد 

و استفاده هرگونه از این تجهیزات بدون مجوز این شرکت متع قانونی دارد !

شماره روزنامه رسمی 19440

نمایشگاه گروه یکتا در سالن نمایشگاهی برج میلاد 

جهت رونمایی از خودرو و امکانات خودرو و تجهیزات آن 

جهت استفاده در املاک مجاز ی و تور مجازی