لوگو پروژکتور

  • 346 بازدید
  • چهارشنبه 16 شهریور 1401
  • بدون نظر

لوگو پروژکتور (موکاپ لوگو)

نمایش لوگو یا شعار شما توسط موینگ هد یا موینگ بیم 

به همراه طراحی لوگو و نصب روی موینگ هد با برنامه ریزی موینگ با 

حرکات و رنگ دلخواه شما