کیوسک هوشمند پرداخت

  • 270 بازدید
  • جمعه 9 تیر 1402
  • بدون نظر

کیوسک هوشمند پرداخت 

SMART PAY KIOSK 

شما مدعوین عزیز میتوانید هنگام مراجعه به ایونت با استفاده از این کیوسکهای هوشمند ما پانل کاربری خود را شارژ کنید و بدون واسطه خرید انجام دهید 

کافیه حساب بانکی داشته باشین و کارت لیدر هوشمند و درسایت ثبت نام در لیدر هوشمند رویداد مرتبط با کارتهای تگ دار با سیستم NFC کیف پول الکترونیکی 

خود را شارژ و از مزایای خرید راحت در ایونتها استفاده نمایید