پربازدیدها

بزودی

پربازدیدهای هفته

پربازدیدهای ماه

اخبار موسیقی

کنسرت سهیل نفیسی

کنسرت سهیل نفیسی

نفیسی ۲۳ سال از عمرش را در بندرعباس زندگی کرد. در این ایام، با ابراهیم منصفی، رامی، آشنا شد. این آشنایی، سال‌ها بعد منشأ آلبوم «ترانه‌های جنوب» وی شد و آن‌طور که خودش می‌گوید آوازهای جنوبی‌اش او را ادامه می‌دهند و پاره‌ای از خودش و گذشته‌اش هستند.نفیسی ۲۳ سال از عمرش را در بندرعباس زندگی کرد. در این ایام، با ابراهیم منصفی، رامی، آشنا شد. این آشنایی، سال‌ها بعد منشأ آلبوم «ترانه‌های جنوب» وی شد و آن‌طور که خودش می‌گوید آوازهای جنوبی‌اش او را ادامه می‌دهند و پاره‌ای از خودش و گذشته‌اش هستند.نفیسی ۲۳ سال از عمرش را در بندرعباس زندگی کرد. در این ایام، با ابراهیم منصفی، رامی، آشنا شد. این آشنایی، سال‌ها بعد منشأ آلبوم «ترانه‌های جنوب» وی شد و آن‌طور که خودش می‌گوید آوازهای جنوبی‌اش او را ادامه می‌دهند و پاره‌ای از خودش و گذشته‌اش هستند.نفیسی ۲۳ سال از عمرش را در بندرعباس زندگی کرد. در این ایام، با ابراهیم منصفی، رامی، آشنا شد. این آشنایی، سال‌ها بعد منشأ آلبوم «ترانه‌های جنوب» وی شد و آن‌طور که خودش می‌گوید آوازهای جنوبی‌اش او را ادامه می‌دهند و پاره‌ای از خودش و گذشته‌اش هستند.

VIDEO