امتیازات ویژه ما

  • 312 بازدید
  • چهارشنبه 19 بهمن 1401

 " امتیازات ویژه ما "

 

 

کارفرمایان و همکاران عزیز !

با توجه به قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ( کپی رایت ) ثبت مالکیت فکری و معنوی هرگونه استفاده از سه مورد ذکر شده بالا بدون کسب اجازه از این شرکت منع قانونی خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشابه باعث شکایت در مراجع قانونی خواهد شد . 

شایان ذکر است کلیه فعالیتهای مشابه در فضای فیزیکی و مجازی قابل رصد خواهد بود .