رجیستری نمایشگاه E-Ticket

  • 167 بازدید
  • یکشنبه 11 تیر 1402
  • بدون نظر

بخش رجیستری( ثبت نام ) لیدر هوشمند در ایونت ها

E-ticket & E-passport

از سیستم  لیدر هوشمند ما برای هر چه بهتر و با نظم تر و داشتن امار دقیقتر و استفاده از علم دیتاساینس برای طبقه بندی مدعوین و مشتریان و مشارکت کنندگان استفاده و به یک گزارش خوب دست پیدا کنید و این یکی از مزایای این سیستم میباشد .